La biblioteca vilanovina obrirà, únicament, per oferir el servei de préstec

Biblioteca de Vilanova del Cami jul20 (3)A partir de divendres 30 d’octubre, la Biblioteca de Vilanova del Camí només ofereix els serveis de préstec i retorn de documents, així com el préstec interbibliotecari. No es pot fer consulta a sala ni tampoc utilitzar els ordinadors d’ús públic. La cita prèvia no és obligatòria, però sí recomanable. Es pot contactar amb la […]