COL·LECCIÓ

Hem redistribuït tot el fons de novel·la de manera que hem guanyat espai d’exposició i sensació d’amplitud.

secció de novel·la 2

Secció de novel·la

Disposem d’un fons de més de 43.000 documents, entre llibres, CD’s i DVD’s. Pel que fa a revistes, estem subscrits a una cinquantena de títols i a 5 diaris.

Mensualment rebem un lot de llibres nous, amb les darreres novetats de novel·la, còmics, llibres infantils i assaig. Cada dos mesos ens arriba el lot d’audiovisuals, amb CD’s i DVD’s.